Cam Seraları

Teknoloji ,kalite ve uyum sağlama kabiliyeti yüksek, sofistike “Venlo” ve ”Wide Span ” cam seralarımız ile projelerimizi, topraksız tarım üreticilerinin beklentilerinin ötesinde olacak şekilde gerçekleştiriyoruz.

Cam serada ana yapıyı oluşturan parçaların boyutlandırılması ve dizaynı, mühendislerimiz ve mekanik dizayn konusunda, uzman personelleriz tarafından bilgisayar destekti çizim ve hesap programlarıyla, her sera projesi için, bölge iklim koşulları dikkate alınarak özel olarak belirlenir.

Venlo ve wide span modellerimizde birçok havalandırma sistemi uygulanmaktadır. Seralarda havalandırmanın önemi çok önemli olduğundan dolayı bizler havalandırma sistemi en yüksek olan modelleri yapmaktayız.

Cam seralar genelde yapısal olarak karmaşık montaj yapısına sahip olsa da kurulum aşamaları ve kullanılan ekipmanlar bir birine uyumlu ve uzun yıllar sorunsuz çalışacak şekilde dizayn edilmektedir. Kullanılan tüm ekipmanlar uzun yılların verdiği tecrübeler doğrultusunda en ileri teknoloji ile yapılmaktadır. Modern seracılık ve yetiştirme tekniklerinin farklı ve sürekli kendilerini yenilemesinden dolayı, sera modellerimiz ve kullanılan ekipmanları, ve yeni teknikleri Ar-Ge çalışmalarımızla, üretimini yapmış olduğumuz modellere en iyi performans verecek şekilde adapte etmekteyiz.