Isıtma Sistemleri (YANIKLAR ISITMA SOĞUTMA DOĞALGAZ SİSTEMLERİ)

Sera Isıtma Sistemlerinden Beklentiler Şunlardır:
•Her dış hava sıcaklığında, sera iç ortam hava sıcaklığını istenen
sıcaklıkta tutabilmelidir,
•Ekonomik çalışması,
•Az bakım gerektirmesi,
•Yakıtın kolay temin edilebilmesi,
•Çevreyi kirletmemelidir.

SERA ISITMA SİSTEMLERİNİN KURULMASI

Bir seranın gereksinim duyduğu ısının sağlanması için şunlar belirlenir:
•Beklenen en düşük hava sıcaklığı
•İstenen sera içi hava sıcaklığı,
•Seradan kaybolan ısı,
•Sera içerisine giren güneş ışınlarından kazandığı ısı,

Seradan dış ortama iletilen ısı kayıpları şunlara bağlıdır:

•Sera iç ve dış sıcaklığı arasındaki farkın büyüklüğü arttıkça ısı kaybı artar
•Sera dış yüzey büyüklüğüne,
•Sera iç hacminin büyüklüğüne,
•Sera örtü malzemesinin ısı geçirgenliğine,
•Sera içi havadan örtü malzemesine ve örtü malzemesinden dış havaya ısı iletim katsayılarına,
•Seranın hava değişim miktarına bağlıdır
•Kuru Hava üflemeli sera ısıtma sistemi
•Yakıt yakılır, sıcak baca gazı peteklerden geçerken bu petek üzerinden hava geçirilerek ısıtılır. Isınan hava seraya verilir.
•Çok hızlı bir şekilde ısıtma yapmak için kullanılır (Dondan koruma amaçlı).
•Sadece havayı ısıttıklarından durdurunca çabuk soğur bu yüzden aralıklı çalıştırmak gerekir.
•Büyük seralar için idealdir.
• Sulu sistem (Tichelmann yöntemi ile ısıtma sistemi)

Yapmış olduğumuz sistem seralara verimli, kalitesini ve fidelerin yüksek erkenciliğe hazırlanmasında ısıtma sistemlerimiz %80 verim artırımını ve kış aylarında ihracata yönelik mahsul üretimine katkıda bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz ısıtma sistemleri Sulu Sistem olup toprağı ısıtmaktadır. Bu sayede verim artırmaktadır ! Sistemlerimiz merkezi sistem olup yarım silindirik kazanlarla otomatik stokerle (toz kömür) makinası yardımıyla sistem çalışmaktadır.

•Hava ısıtmalı sisteme göre daha pahalıdır.
•Küçük seralar için uygundur.
•Havadan çok toprak, bitki ve sera malzemesi ısıtılır.
•En ideal ısıtma sistemidir.
•Sıcak su borulardan geçtikçe ışınımla her yere ısı yayılır ve her yer ısınır.